Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

DIC Corp chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%

BY Trường Giang Đặng Lê IN , , No comments

Kết quả kinh doanh năm 2017 DIC Corp vượt xa kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao. 
Ngày 26/7/2018 tới đây Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán DIG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 14,29 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 143 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2017 DIC Corp đạt 1.737 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 23,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 202,4 tỷ đồng, vượt 58,1% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Với kết quả đó DIC Corp đã thông qua việc dành gần 143 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 6% cho cổ đông. Ngoài ra DIC Corp cũng đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2018 lên đến 2.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 DIC Corp đã thông qua phương án chào bán gần 47,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% để tăng vốn điều lệ. Sau đợt nhận cổ tức này cổ đông DIC Corp sẽ tiếp tục chờ đợt tăng vốn mới.  

Nguồn CafeF

0 nhận xét:

Đăng nhận xét